WFHO

De Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) is in 2005 opgericht door integratie van de verschillende huisartsenorganisaties in de regio West-Friesland en Wieringermeer. Het is een organisatie van, voor en door huisartsen en is herkenbaar voor alle partners in de zorg. De organisatie biedt vanuit een klein, maar krachtig bureau belangrijke ondersteuning waar het gaat om belangenbehartiging, ICT, informatievoorziening en scholing. Zij ontwikkelt en implementeert nieuwe initiatieven die leiden tot kwaliteitsverbetering in de eerstelijnszorg en speelt in op nieuwe (innovatieve) maatschappelijke rollen. Daarmee neemt de WFHO de individuele huisarts of huisartsengroep werkt uit de handen.Inmiddels zijn er ongeveer 100 huisartsen uit West-Friesland en de Wieringermeer bij de Coöperatie aangesloten.

Op 1 januari 2015 is de Zorgkoepel West-Friesland opgericht. Met de oprichting hiervan willen de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) en Coöperatie VGZ de kwaliteit van de patiëntenzorg in West-Friesland en Wieringermeer een impuls geven. Onderdeel van de nieuwe zorgkoepel zijn de Centrale Huisartsenpost West-Friesland, het Diagnostisch Centrum West-Friesland en Ketenzorg West-Friesland en Wieringermeer. Tussen de WFHO en de Zorgkoepel West- Friesland bestaat een nauwe samenwerking.