Bestuur

Maandelijks komt het bestuur bijeen voor overleg. Ook is er maandelijks overleg met de raad van bestuur van de zorgkoepel West-Friesland. Meerdere malen per jaar overlegt een afgevaardigde van het WFHO bestuur tezamen met de raad van bestuur van de zorgkoepel West-Friesland met de raad van bestuur van het Westfries Gasthuis.
Beleidsmatig houdt het bestuur viermaal per jaar een algemene ledenvergadering

Samenstelling:
Ed Verberne, voorzitter
Annet Wind, vice-voorzitter
Ton van Eerden, penningmeester
Sonja van Hattem, bestuurslid